കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും മൂലം ഇരിട്ടി, കൊട്ടിയൂർ മേഖലകളിലെ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾക്കാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത്. നിരവധി വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തു. ഐആർപിസിയുടെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും പ്രവർത്തകർ മണ്ണും ചെളിയും മറ്റും കയറിയ വീടുകൾ ശുചീകരിക്കുകയുണ്ടായി. നാനൂറിലധികം

ഐആർപിസി യുടെയും തലശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയുടേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊട്ടിയൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ

വെള്ളം കയറി നശിച്ചുകിടന്ന മാരാമൺ റിട്രീറ്റ് സെന്റർ കണ്ണൂർ ഐആർപിസി (ഇനിഷിയേറ്റീവ് ഫോർ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ

സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂരിലെ ഐ.ആർ.പി.സി ലഹരി വിമുക്ത ക്യാമ്പയിൻ