ശരീരവും മനസ്സും രോഗം കാര്‍ന്നുതിന്നുന്നവര്‍ക്ക്‌ കൈത്താങ്ങാവാന്‍ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്‌ ഫോര്‍ റിഹാബിലിറ്റേഷന്‍ ആന്‍ഡ്‌ പാലിയേറ്റീവ്‌ കീയര്‍ സാന്ത്വന ചികിത്സാദിനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. രോഗത്തിന്‌ മുന്നില്‍ ജീവിതം കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാതായനങ്ങള്‍ തുറന്നാണ്‌ പാലിയേറ്റീവ്‌

കണ്ണൂര്‍: ശയ്യാവ്രണം ബാധിച്ച്‌ ചോരയൊലിക്കുന്ന പുറം, ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത മാറിടത്തിലെ മുറിവുണങ്ങാതെ

Mattannur,22 March 2013:  14 Volunteers of IRPC Mattannur Zonal committe made a good