കണ്ണൂർ ജില്ല കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബേങ്ക് കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഐആർപിസി ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ. പി. ജയരാജൻ നിർവ്വഹിച്ചു. ശ്രീ. കെ.കെ. നാരായണൻ എം.എൽ.എ. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം. പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ, അരക്കൻ ബാലൻ, സരിൻശശി, കെ.വി. ഗോവിന്ദൻ, കെ.വി. മുഹമ്മദ് അഷറഫ്, പി.എം. സാജിദ്, സന്ധ്യ, പ്രബിത്

പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്‍ മുരളി നാഗപ്പുഴയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും വില്പനയും സപ്തംബര്‍ 22 മുതല്‍

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിലെ തട്ടിപ്പ് തടയാൻ ഐആർപിസി ജില്ലയിൽ മതനിരപേക്ഷ പുനരധിവാസ

Mattannur,22 Aug 2013: IRPC Mattannur zonal committee rendered a great help to karayi prajith the