പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്‍ മുരളി നാഗപ്പുഴയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും വില്പനയും സപ്തംബര്‍ 22 മുതല്‍ കണ്ണൂര്‍ ജവഹര്‍ ലൈബ്രറി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കുന്നതാണ്. സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന ചിത്രപ്രദര്‍ശനത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് 'ഐആര്‍പിസി സാന്ത്വനകേന്ദ്ര'ത്തിന്റെ

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിലെ തട്ടിപ്പ് തടയാൻ ഐആർപിസി ജില്ലയിൽ മതനിരപേക്ഷ പുനരധിവാസ

Mattannur,22 Aug 2013: IRPC Mattannur zonal committee rendered a great help to karayi prajith the

പാനൂര്‍ ഗവ: ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സതേടിയെത്തുന്ന മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും സൌജന്യമായി കാപ്പി വിതരണം