കണ്ണൂർ> കലോൽസവത്തിനെത്തുന്ന കലാ പ്രതിഭകൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹായമായി ഐആർപിസിയും. ഐആർപിസിയുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌ക്  പ്രധാന വേദിയായ പോലീസ് മൈതാനിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എകെജി ഹോസ് പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ടീം വിവിധ വേദികളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, കുടിവെള്ളം, ക്ലോക്ക് റൂം

സാന്ത്വന പരിചരണരംഗത്തെ കണ്ണൂർ മാതൃക ഏവരുടയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതാണ്. സിപിഐഎം സംസ്ഥാന

ശ്രീകണ്ഠപുരം: ജീവകാരുണ്യ പ്രസ്ഥാനമായ ഐആര്‍പിസിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ലെന്ന് ഉപദേശക സമിതി

കണ്ണൂർ ജില്ല കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബേങ്ക് കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഐആർപിസി ജില്ലാ ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം